Pitch&Putt

Pitch&Putt (PP) je v bistvu kratka golfska igra, ki sestoji iz bližalnih udarcev na zelenico (nizko košen del igrišča z zastavico in luknjo) in zaključevanja igre na zelenici z udarcem v luknjo.

Pravzaprav je bil golf v svojih začetnih fazah razvoja PP, sodoben PP, tak kot ga poznamo danes, pa se je najprej razvil na Irskem, leta 1940, in se hitro širi. Razlogov za vse večji razmah te rekreacije in športa je kar nekaj: enostavnost, varnost, družabnost, tekmovalnost, karte za igranje so poceni, oprema za igranje je enostavna in ni draga (samo 3 palice), za eno igro porabimo malo časa, le uro ali dve, igra poteka v naravi, primerna je za vse starosti (sploh za najmlajše in najstarejše), oba spola, ni nevarnosti poškodb … .

golf-962859_1280

Je prostorsko nezahteven, investicijska sredstva za projektiranje in gradnjo PP igrišč so zelo nizka, posebej v primerjavi z vlaganji v golfska igrišča. Za gradnjo potrebujemo malo prostora, enako velja za vadišča. Udarjališča so lahko podstavki z umetno travo, zelenice so manjše, lahko z umetno travo, ni potrebno urejevati delov igrišča med udarjališčem in zelenico, vsa igralna polja so PAR 3 … .

Svetovno združenje PP zvez – »The Federation of International Pitch and Putt Associations« (FIPPA) in Evropsko združenje PP zvez – »European Pitch & Putt Association« (EPPA) PP deklarirata kot svoj, neodvisen šport, z naslednjimi karakteristikami:

    • Igrišče: igralna polja so PAR 3, dolga od 40 m do 90 m, skupna dolžina 18 igralnih polj ne sme presegati 1.200 m (povprečna dolžina igralnih polj je 66,66 m).
    • Udarjališča: travna ali iz umetne trave. Z udarjališča se igra s podstavka (tee).
    • Oprema: 3 palice od katerih mora ena palica biti putter (pater).
    • HCP sistem je prilagojen PP igri in usklajen s pravili FIPPA in EPPA.

EPPA organizira Evropska prvenstva in spodbuja srečanja med svojimi članicami. FIPPA je bila ustanovljena leta 2006 in je izdala tudi prva uradna pravila, organizira svetovna prvenstva … . Golfske organizacije in zveze priznavajo ločenost PP in golfa, med drugimi tudi vodilni golfski organizaciji R&A in EGA. FIPPA, EPPA in nacionalne PP zveze, organizacije, ki vodijo PP šport, razvijajo tesno sodelovanje in dobre odnose z vsemi golfskimi organizacijami. Konec koncev je PP lahko tudi odličen uvod v golf in pomemben tvorec golfske populacije.