Članstvo

Za včlanitev v Pitch&Putt klub Žaženberk, izpolnite pristopno izjavo: Pristopna izjava PP klubu Žaženberk in jo pošljete na mail info@zazenberk.com ali po pošti na:

PP klub Žaženberk
Sv. Lovrec 95
3312 Prebold

Po prejeti pristopni izjavi in plačilu članarine (razen navedenih izjem) vsak član prejme člansko izkaznico in pridobi pravico uradnih tekmovanj v okviru PP klubov, PP zveze Slovenija kakor tudi mednarodnih PP tekmovanj.

Opombe:

  • Vsi prijavljeni, ki že imate narejen DI ali SIG (dovoljenje za igranje golfa) se DIPP (dovoljenje za igranje Pitch&Putt) avtomatsko prizna in izračuna ustrezen PP HCP glede na golf HCP.

  • Za vse tiste, ki še nimate DI, SIG ali DIPP, so na PP igrišču Žaženberk organizirani ustrezni 7-urni tečaji v skupinah od 6 do 8 oseb (priponka: »DIPP 2017«)

Letna članarina:

Na osnovi sklepa UO PPZS (priporočilo klubom) letna članarina znaša:

1.       Člani in članice: 50 EUR/leto

2.       Dijaki, študenti in upokojenci: 25 EUR/leto

3.       Predšolski otroci in učenci OŠ: brezplačno

Vsi, ki boste na novo delali oz.plačali tečaj za DIPP (dovoljenje za igranje Pitch&Putt) v l.2018, ste za  l.2018 oproščeni plačila letne članarine.

Dokumenti: